Betingelser for køb og leje

Betingelser for køb af øl og leje af fadølsanlæg

 1. Det er kun myndige (over 18 år) der må leje eller købe.
  Er du under 18 år, kan du få en værge til at stå som lejer.
 2. Under leje er det lejer, som er ansvarlig for at udstyret benyttes forsvarligt (Lejer er personen der står i kontrakten)
 3. Udstyret skal behandles forsvarligt.
  Ved skade på ustyret bliver der krævet et beløb tilsvarende til værdiforringelsen.
 4. Der er et depositum på Kr. 1.000,-.
  Dette betales ved afhentning/levering og gives tilbage, når det er bevist, at fadølsanlægget er i
  samme stand, som ved afhentning/levering.
 5. Afhentning og tilbagelevering skal ske i overensstemmelse med lejekontrakten.
 6. Der må ikke foretages nogle ændringer på fadølsanlægget under leje.
 7. Hvis fustager ikke refunderes, opkræves pant på 200 kr. pr. fustage.
 8. En bestilling/forespørgsel sendt fra hjemmesiden er først gældende, når den er skriftlig bekræftet.